Tidligere prosjekter

Komplett leveranse av 2 plastsveisemaskiner

Vision kamera for telling av fibertråder

Ny automatikktavle og styring til Biovac renseanlegg

Gammel tavle

Ny tavle

Ny tavle

Ny PLS og HMI til personrampe Color Line Oslo

Pallespikringsrobot

Robotprosjekt på Berry Alloc

Grindrensker for Agder Energi, sammen med Foss Solutions

Nye automatikktavler til pumpestasjoner for Arendal kommune


© Agder Industri-Automasjon AS, Narviga 7, 4633 Kristiansand. Org nr 976 853 970 MVA. All rights reserved.